Salutare!
Până în data de 21.03.2018 site-ul a funcționat pe platforma WordPress de la adresa www.iasi1.ro/iasi1 . Din cauză că platforma WordPress a fost virusată în repetate rânduri ne-am mutat pe o nouă platformă WordPress. Vechiul site se poate vedea la adresa www.iasi1.ro/iasi1 , iar noul site se poate vedea la adresa www.iasi1.ro/ .
Navigare plăcută!
http://iasi1.ro/


VIDEO – LA PENITENCIARUL IASI COLABORAREA PREVINE DISCRIMINAREA

Reprezentanţii Penitenciarului Iaşi, în parteneriat cu Asociația Alternative Sociale şi InterCultural Iceland, au organizat vineri, 09 decembrie 2016, începând cu ora 10:00, la Penitenciarul Iaşi o conferință de presă care marchează finalizarea proiectului„Colaborarea previne discriminarea”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 727.082 lei şi a fost finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009 -2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Perioada de implementare: 15 mai 2015 – 15 decembrie 2016.Prin activităţile derulate în cadrul proiectului s-a urmărit dezvoltarea unui mecanism decolaborare interinstituțională pentru îmbunătăţirea măsurilor antidiscriminatorii, de prevenire aexcluziunii sociale şi de susținere a reintegrării în comunitate a foștilor deținuți la nivelul județului Iași.

Principalele obiective prevăzute în cadrul proiectului au fost:
– Dobândirea de cunoştinţe noi şi specifice de către 245 de reprezentanţi ai autorităţilor localeși judeţene ai sectorului privat şi societăţii civile și sensibilizarea publicului larg cu privire laegalitatea de gen, egalitatea de şanse, discriminare, înţelegerea interculturală, respect pentrudiversitate etc. pentru spijinirea reintegrării în comunitate a foștilor deținuți.
– Dezvoltarea unui Acord cadru de colaborare interinstituțională la nivelul județului Iași întreautorități locale, județene și ONGuri pentru realizarea și testarea unui program de suport pentrureintegrarea în comunitate a foştilor deţinuţi și a unui ghid de lucru pentru specialiști privindcombaterea practicilor discriminatorii şi excluziunii sociale a foștilor deținuți.
Mecanismul Financiar Norvegian 2009–2014 contribuie la reducerea disparităților economiceși sociale din Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor de cooperare între statuldonator (Norvegia) și statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.
Programul RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentrureducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), este unprogram finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de DezvoltareSocială.

Video

Foto

VIDEO – LA PENITENCIARUL IASI COLABORAREA PREVINE DISCRIMINAREA

Lasă un comentariu

comentarii

Comments are closed.

/