Salutare!
Până în data de 21.03.2018 site-ul a funcționat pe platforma WordPress de la adresa www.iasi1.ro/iasi1 . Din cauză că platforma WordPress a fost virusată în repetate rânduri ne-am mutat pe o nouă platformă WordPress. Vechiul site se poate vedea la adresa www.iasi1.ro/iasi1 , iar noul site se poate vedea la adresa www.iasi1.ro/ .
Navigare plăcută!
http://iasi1.ro/


VIDEO – La Iasi – Protest impotriva obligativitatii vaccinurilor

Video

Iaşiul nesupus civic datorită proiectului de lege care prevede obligativitatea vaccinării, proiect care violează drepturi constituționale si drepturi ale tratatelor internaționale ale actorului social

Nesupunerea civică și gradul de nesupunere civică într-o societate reprezintă un etalon pentru sănătatea mentală a acelei societăți. Lipsa nesupunerii civice poate sugera o societate perfectă, cu reguli și legi perfecte, care sunt respectate în totalitate și dincolo de orice interpretare. O societate fără nesupunere civică nu poate indica decât o societate bolnavă ai cărei membri sunt total sedați și incapabili să reacționeze. Cu cetățeni apatici, lipsiți de educație și de reacție împotriva încălcării propriilor drepturi. Nesupunerea civică nu este doar legală, ci absolut necesară, fiind factor determinant al schimbării.
Prin proiectul de lege cu privire la obligarea actului de vaccinare, care urmează să intre în vigoare, se încalcă drepturi ale pacientului cu privire la consimțământ, pacientul având dreptul de a primi sau refuza unu act medical. Consimțămantul nu poate fi prezumat ca fiind dat. Se încalcă deasemenea drepturile parentale, părintele este şi trebuie să rămână singurul îndreptățit să ia decizii in legătură cu propriul copil. Este încălcat dreptul constituțional la viață si dreptul la integritate fizică şi psihică a persoanei, prevăzute de art. 22 din Constituție.
Proiectul legislativ încalcă Declarația de la Helsinki privind experimentele și cercetările biomedicale (1962-1989) (Art. 3-10, 16-18, 25-32 ), Codul Nuremberg (1947) (Punctele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10), Raportul Belmont (1978) (Cap. 2, 3, 4, 6), Declarația de la Geneva (1948), Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948) (în special art. 3, 18, 25, 36), Tratatul privind Uniunea Europeană (2007) (Art. 2, 3 și 6 referitoare la respectarea libertăților și drepturilor omului, protecția specială a drepturilor copilului), Codul Internațional al Eticii Medicale (1949), Convenția Europeană asupra Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale (1950), Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice (1966, ratificat de România în 1974), Charta Socială Europeană (1961), Declarația de la Lisabona privind Drepturile Pacientului (1981), Convenția privind Drepturile Omului și Biomedicina (2000), etc.

sursa text: www.facebook.com/nicoleta.potarniche.5
VIDEO – La Iasi – Protest impotriva obligativitatii vaccinurilor

Lasă un comentariu

comentarii

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

/